Recensie

Stadsvernieuwing in Rotterdam

Vijftig jaar bouwen in de buurt

Tekst: Margo van Voskuilen

Beeld: Michael Bußmann | Pixabay

“Stadsvernieuwing in Rotterdam” van Ben Maandag heeft als ondertitel “Vijftig jaar bouwen in de buurt”. Dat is opvallend, omdat de essentie van de eerste en meest belangrijke periode van stadsvernieuwing waar het in het boek om gaat, van ongeveer 1970 tot 1990, vooral draaide om bouwen vóór de buurt. Het boek beschrijft een langere periode, eindigend in het heden, maar het zwaartepunt ligt toch vooral in die cruciale jaren, waar de keuze voor sloop en nieuwbouw door daadkrachtig optreden van bewoners omgebogen werd naar renovatie en vernieuwbouw.

Stadsvernieuwing of stadsvernieling

De presentatie van “Stadsvernieuwing in Rotterdam” paste prachtig bij de door OMI georganiseerde manifestatie “West Side Stories”. Hierin werd met een tentoonstelling, stadsroutes, lezingen en filmavonden de stadsvernieuwing in het Oude Westen van Rotterdam belicht. Het boek behandelt vijf specifieke wijken, waaronder het Oude Westen, en geeft ook een beeld van het hele proces van stadsvernieuwing en de historische aanleiding ervoor. De term “stadsvernieling” dook ook nu weer in de pers op, ten teken dat de stadsvernieuwing voor sommigen nog altijd een teer punt is.

Niet poetsen maar lullen

“Stadsvernieuwing in Rotterdam” probeert recht te doen aan alle betrokken partijen, door veel citaten van bewoners, ambtenaren en politici. De hoeveelheid gesprekken die ten grondslag ligt aan dit boek, is enorm en de grondigheid waarmee is gedocumenteerd is bewonderenswaardig. Doordat in de opzet gekozen is voor het uitlichten van maar vijf van de eenentwintig wijken waarin de stadsvernieuwing plaatsvond, blijft het overzichtelijk. Daarbij helpt ook de inleidende dubbele pagina per stadsdeel, waarop in één blik de locatie en de belangrijkste kengetallen toen en nu, overzichtelijk in beeld gebracht worden. Het boek bevat veel oud beeldmateriaal, zowel in zwart-wit als in kleur, waardoor het voor kenners en liefhebbers van Rotterdam misschien juist weer jammer is, dat het bij die vijf wijken blijft.

Opzoomeren

Rotterdamse bewonersinitiatieven hebben meer dan eens de nationale pers gehaald, maar slechts een ervan is ook daadwerkelijk in (regionaal) taalgebruik bewaard gebleven: het opzoomeren, het met eigen handen opknappen van de leefomgeving door bijvoorbeeld boomspiegels te beplanten met pootgoed. Genoemd naar de Opzoomerstraat, waar bewoners op eigen initiatief maatregelen namen om de overlast van drugspanden en verloedering tegen te gaan, zoals het aanbrengen van verlichting en het organiseren van straat-activiteiten.

Voor wie

In het kort

Voor Rotterdammers en liefhebbers van Rotterdam, maar vooral voor professionals met interesse in stedenbouw en stadsvernieuwing. De auteur wil met het boek

• Auteur: Ben Maandag • Design: Studio Spass • Uitgever: nai010 uitgevers • ISBN 978-94-6208-535-0 • Paperback • Nederlands • 256 pag. | geïllustreerd (120 kleur en zw/w) • Formaat: 17 x 24 cm • Verschijning: november 2019

De Hef bij nacht Robert Fridzema | Pixabay