Voorwoord


Prefab en beton – dat lijkt een heel logische combinatie. Lange tijd werd vooral beton in één adem met prefab genoemd. Maar er is nog veel meer: prefab elementen van kruislaaghout, geprefabriceerde houtskeletbouw, baksteenpanelen, zelfs prefab strobouw behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk is prefabbeton nog steeds rete-relevant, zeker met het oog op de enorme bouwopgave waar we voor staan: een woningtekort waar we met alleen traditionele bouwmethoden niet uit komen.

Maar prefabbeton kent ook zijn beperkingen. Waar het heel zinnig is om prefab betonnen elementen te gebruiken als er sprake is van een grote mate van herhaling van identieke elementen, ligt het minder voor de hand bij het maken van een gebouw met veel verschillende onderdelen. In sommige gevallen is ook de bouwplaats de beperkende factor: grote elementen van beton moeten met een grote kraan worden geplaatst, en die ruimte biedt niet elke bouwplaats.

En ter plaatse gestort beton dan? Ook daarmee zijn we nog niet klaar. Voor bouwprojecten met weinig repetitie, of voor projecten waar geen plek is voor een grote kraan om geprefabiceerde betonelementen in te hijsen, kan in situ beton nog steeds de juiste keuze zijn.

In dit e-magazine daarom, naast bijdragen van onze deelnemers over geprefabriceerde binnenwanden en meterkasten, bevestigingsmiddelen voor beton en afstandshouders, ook artikelen over CLT, over geprefabriceerd beton met betonkernactivatie en over prefab strobouw. Alle drie bouwmethoden waarbij de meeste tijd gaat zitten in de zorgvuldige engineering en de productie in de fabriek, met een korte bouwtijd op de bouwplaats. Alle drie ontwikkeld met aandacht voor circulariteit, een gezond woonklimaat en een zo laag mogelijk energieverbruik. Van deze drie is vooral het woningconcept van prefabbeton bedoeld voor het in hoog tempo dichten van het tekort aan betaalbare starterswoningen in de woningmarkt.

Veel leesplezier! Margo van Voskuilen Senior content coördinator NBD-Online