Nieuwe standaard voor vloerisolatie Rc ≥7 m²K/W?

Nieuwe woningen met vloerverwarming gebouwd met een isolatiewaarde van Rc = 3,5 m²K/W in de vloer, gebruiken meer energie dan de bedoeling is. Meubels en vloerbedekkingen remmen de warmteafgifte naar boven waardoor meer warmte naar de kruipruimte wordt gestuwd. Een verdubbeling van de isolatiewaarde zou de warmtestroom door de vloer halveren en daarmee ook het warmteverlies naar onderen. Toch adviseert Milieu Centraal bij vloerverwarming Rc = 5,0 m²K/W, omdat dit in veel situaties een praktisch haalbare waarde is. Met de meeste vloerisolatiematerialen is een Rc = 7,0 m²K/W praktisch niet meer haalbaar. Het materiaal wordt simpelweg te dik om nog door een luikje te kunnen.

Dat betekent echter niet dat Rc = 5,0 m²K/W de limiet is voor de maximaal haalbare vloerisolatie. Met het TONZON Thermoskussens (drie luchtkamers) haal je al veertig jaar een Rc = 5,6 m²K/W wanneer je 25 cm lucht in het kussen opsluit. Ondertussen heeft TONZON een nieuw type Thermoskussen ontwikkeld waarbij je binnen dezelfde 25 cm Rc = 7,1 m²K/W haalt.

Technische doorbraak

Een isolatiewaarde van Rc ≥ 7,0 m²K/W mag gerust een technische doorbraak worden genoemd. Een dergelijke waarde kan met andere materialen moeilijk worden gehaald. Daarvoor is enorm veel materiaal nodig. Het nieuwe TONZON-product is evenals het eerdere Thermoskussen met drie luchtkamers echter volledig opvouwbaar en zeer licht. Het past met gemak door ieder luikje waar een mens doorheen kan en er zijn geen vrachtwagens nodig om het product op de plaats van bestemming af te leveren. Onderstaande tabel laat zien hoeveel materiaal je nodig hebt om een vloer van 46 m² te isoleren met Rc = 7,0 m²K/W.

Zet je dit in een grafiek dan zie je duidelijk dat TONZON Thermoskussens een klasse apart zijn, zowel qua gewicht als qua vervoersvolume.

TKI Urban Energy stelt in de Routekaart Na-isolatie: “Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband met het risico op schimmel en huisstofmijt de voorkeur om te starten met de vloer, vervolgens de gevel en dan het dak. Wanneer de vloer als laatste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels zich daar concentreren aangezien de vloer dan de koudste (en vochtigste) plek is.”

Dit betekent dat de 200.000 woningen uit het Klimaatakkoord die versneld verduurzaamd moeten worden, allemaal vloerisolatie moeten krijgen. Daarnaast zouden de woningen die eerder volgens de theemutsmethode zijn aangepakt, ook versneld vloerisolatie moeten krijgen om de gezondheid van het binnenklimaat te verbeteren. Wanneer 500.000 woningen per jaar vloerisolatie moeten krijgen en je gebruikt gewoon isolatiemateriaal met Rc = 5,0 m²K/W dan heb je 2.000 vrachtwagens per dag nodig om het materiaal bij de woningen af te leveren. Vrachtwagens die broeikasgas, stikstof, fijnstof en ultrafijnstof uitstoten en overlast veroorzaken op snelwegen en in binnensteden. Bij toepassing van het TONZON Vloerisolatiesysteem zijn deze vrachtwagens niet meer nodig.

Klimaatefficiënt

“Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken. Zo heb je de productie-energie al in enkele maanden tot 2 jaar terugverdiend” aldus MilieuCentraal op haar website. Bij TONZON Thermoskussens is deze factor 5.000 tot 11.000.

Spaar het klimaat, spaar de houten vloer

Onder het mom van verduurzaming worden in Nederland massaal houten vloeren gesloopt en vervangen door niet-circulaire betonvloeren. Deze operatie gaat gepaard met een enorme uitstoot van broeikasgas en overlast door de vele vrachtwagenbewegingen. Tot overmaat van ramp is het eindresultaat een woning met een hogere energierekening dan wanneer de houten vloer gewoon was gehandhaafd en goed geïsoleerd. Het vervangen van een houten vloer door een niet-circulaire betonvloer met EPS brengt veel meer klimaatkosten met zich mee dan het handhaven van de houten vloer en het aanbrengen van het TONZON Vloerisolatiesysteem. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het NIBE.

Een houten vloer kan je bovendien veel beter isoleren dan een betonvloer. Je hangt een Thermoskussen tussen de balken en één onder de balken door en je hebt al snel een Rc ≥ 10 m²K/W. Op een houten vloer kan je ook vloerverwarming aanbrengen. Een houten vloer met vloerverwarming en een super vloerisolatie is veel beter te regelen dan een betonvloer met vloerverwarming met een matige Rc = 3,5 m²K/W. Bij deze vloeren wordt vaak geadviseerd om de vloerverwarming maar gewoon aan te laten staan, ook als je een weekendje weggaat in de winter.

We moeten veel meer gaan denken in klimaatefficiëntie: Het laatste IPPC rapport maakt duidelijk dat we de uitstoot van broeikasgas zo snel en zoveel mogelijk moeten zien terug te dringen. Er zit al veel te veel broeikasgas in de lucht. Dat betekent dat we kritisch moeten zijn o.a. op onze bouwmethoden. Niet alleen kijken naar het doel dat we willen halen maar ook naar de manier waarop we dat doel willen halen. Het bouwen van een standaard nieuwbouwwoning kost in Nederland meer energie dan de woning gedurende zijn levensduur aan verwarming mag gebruiken. Nergens ter wereld wordt zoveel energie verbruikt om een huis te bouwen.

Tonzon BV Ir. Schiffstraat 220 7547 RD Enschede Nederland