Colofon

NBD e-magazine verschijnt in 2022 negen keer Redactie: Margo van Voskuilen

Uitgever: Maciek Piasecki

Vormgeving: Marloes Dekkers | MDWebstudio

Marketing: Sanne Reniers

Copyright 2021 NBD E-magazine is een uitgave van Vakmedianet, Zeist. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.