Spaar het klimaat, spaar de houten vloer

Het komt in Nederland regelmatig voor dat houten vloeren worden gesloopt en vervangen door niet-circulaire betonvloeren. Deze werkzaamheden gaan gepaard met een enorme uitstoot van broeikasgas en overlast van vrachtwagens. Het eindresultaat is een woning met een hogere energierekening dan wanneer de houten vloer simpelweg goed geïsoleerd was.

Het laatste IPPC rapport maakt duidelijk dat we de uitstoot van broeikasgas zo snel en zoveel mogelijk moeten zien terug te dringen. Er zit al te veel broeikasgas in de lucht. Dit betekent dat we kritisch moeten zijn op onder andere onze bouwmethoden. We moeten niet alleen kijken naar het doel dat we willen bereiken, maar ook naar hoe we dat doel willen behalen. Het vervangen van een houten vloer door een niet-circulaire betonvloer met EPS brengt veel meer klimaatkosten met zich mee dan het handhaven en goed isoleren van de houten vloer. Dit komt onder andere naar voren in het onderzoek van het NIBE.

De keuze valt vaak op een betonvloer vanwege het toepassen van vloerverwarming. Vloerverwarming kan echter ook en zelfs beter bij een houten vloer toegepast worden. Betonvloeren zijn zo zwaar dat ze moeilijk te regelen zijn. Daarom wordt vaak geadviseerd de verwarming aan te laten staan. Een houten vloer heeft daarentegen als voordeel dat het veel minder warmtecapaciteit heeft en beter geïsoleerd kan worden. Een houten vloer is snel opgewarmd en wel goed te regelen.

Hogere isolatiewaarde

Hoewel veel woningen vloerverwarming krijgen, is de nieuwbouwnorm voor vloerisolatie nog steeds Rc = 3,5 m²K/W. Onder andere hierdoor verbruiken nieuwe woningen meer energie dan eigenlijk de bedoeling is. Meubels en vloerbedekkingen remmen de afgifte van warmte naar de kamer en stuwen meer warmte door de gebrekkige isolatie naar beneden. Milieu Centraal adviseert bij vloeren met vloerverwarming minimaal Rc = 5 m²K/W toe te passen. Een houten vloer met TONZON Thermoskussens kan je met gemak boven de Rc = 10 m²K/W krijgen door een Thermoskussen tussen de balken aan te brengen en een tweede laag onder de balken door. Hierdoor gaat vrijwel geen warmte meer naar beneden verloren en komt de warmte goed van pas in de woonkamer. Met de energie die je bespaart door bij de renovatie de houten vloer niet te vervangen door beton, kan je de woning 15 jaar lang verwarmen.

Natuurkundig gezien is vloerisolatie met Thermoskussens de meest perfecte manier om een begane grondvloer in een kruipruimte te isoleren. Met heel weinig materiaal wordt een isolerend effect bereikt dat op een andere manier nauwelijks haalbaar is. De speciale oppervlakken van het Thermoskussen reduceren het warmteverlies door straling trapsgewijs naar vrijwel nul. De lucht tussen de folielagen zorgt vervolgens voor een slechte geleiding van warmte. Omdat de lucht van bovenaf wordt opgewarmd, ontstaat een thermische gelaagdheid (stratificatie) zoals in een boiler: bovenin warm, naar onderen langzaam kouder. Door meer lucht op te sluiten, neemt de warmteweerstand en isolatiewaarde toe zonder dat er noemenswaardig meer materiaal wordt gebruikt.

Op basis van deze drie Rd-waarden heeft BCRG de Rc-waarden bepaald wanneer de Thermoskussens met drie luchtkamers in een aaneengesloten isolatielaag worden aangebracht zonder koudebruggen in de vorm van bijvoorbeeld houten balken. Download de kwaliteitsverklaring. Inmiddels zijn ook de Rc-waarden vastgesteld wanneer de Thermoskussens zijn aangebracht tussen de balken van een houten vloer, download de kwaliteitsverklaring. Dan mag bij de bepaling van het energielabel Rc = 4,4 m²K/W worden toegepast. Wanneer de balken aan het zicht zijn onttrokken, dan mag Rc = 4,6 m²K/W worden gehanteerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer ruime kussens zijn gebruikt die onder de balken door aan elkaar zijn gekoppeld of een speciale Koppelfolie is toegepast. De fors hogere isolatiewaarde heeft grote gevolgen voor de vergelijking van de milieu-impact van verschillende vloerisolaties. Bij andere materialen is namelijk 43% meer materiaal nodig om in de eerste plaats Rc=5,0 m²K/W te behalen. Lees meer informatie hierover in de tekst hieronder.

Energiebesparing

De energiebesparing met Thermoskussens is veel hoger dan die bij andere vloerisolaties. Dat geldt bij vloeren met vloerverwarming (artikel) maar ook bij vloeren die op een andere manier verwarmd worden, lees het artikel (radiatoren en/of luchtverwarming). Vloerisolatie heeft grote invloed op het totale energieverbruik van een woning waarmee in het energielabel echter nog geen rekening wordt gehouden. Hoe beter het isolerend effect, des te korter het stookseizoen en des te comfortabeler je woont bij een lagere luchttemperatuur. Zoals we eerder hebben gezien is het isolerend effect in de praktijk veel hoger dan de formele isolatiewaarde.

Vergelijking milieu-impact met andere materialen

De nieuwbouwnorm voor het isoleren van de begane grondvloer is nog steeds Rc = 3,5 m²K/W. Voor vloeren met vloerverwarming blijkt dit onvoldoende. Nieuwe woningen met vloerverwarming verbruiken daardoor al jaren meer energie dan eigenlijk de bedoeling is. Meubels en vloerbedekkingen remmen de afgifte van warmte naar de kamer en duwen zo meer warmte naar beneden. Goede vloerisolatie is cruciaal voor een energiezuinige woning, ook wanneer de woning op een andere manier wordt verwarmd. Milieu Centraal adviseert bij vloerverwarming minimaal Rc = 5,0 m²K/W toe te passen. De tabel laat zien hoeveel je van een bepaald isolatiemateriaal nodig hebt om een vloer van 46 vierkante meter te voorzien van Rc = 5,0 m²K/W. Wanneer je deze getallen in een grafiek weergeeft, dan zie je pas hoe extreem laag het gewicht en het transportvolume van het Thermoskussen is. Deze tabel en onderstaande grafiek laten zien dat TONZON ook qua materiaalgebruik een klasse apart is.

Eerder maakte het NIBE een vergelijking van de milieu-impact van vloerisolatiematerialen, lees het rapport. Daarbij zijn materialen met Rc = 3,5 m²K/W met elkaar vergeleken. Bij een vergelijking met een hogere Rc-waarde, zullen de verschillen nog extremer worden.

Klimaatefficiëntie

‘Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken. Zo heb je de productie-energie al in enkele maanden tot 2 jaar terugverdiend’, aldus Milieu Centraal op haar website. Bij TONZON Thermoskussens is deze factor 6.500. De productie-energie is al binnen enkele dagen terugverdiend. Dus ook qua klimaatefficiëntie is het Thermoskussen een klasse apart

Vergelijking met andere ‘reflecterende’ isolatiematerialen

Sommige fabrikanten beweren hetzelfde isolerende effect te hebben zoals het TONZON Thermoskussen. Energieadviseurs en gemeentelijke energiewinkels nemen dit regelmatig over waarbij zij adviseren ‘isoleer jouw vloer met Thermoskussens of een meerlaagse reflecterende folie’. Deze folies isoleren echter op een andere manier dan het Thermoskussen. Qua werking is het te vergelijken met een wol- of schuimplaat voorzien van een reflecterende folie aan de buitenkant. Wanneer je met die folie een hogere isolatiewaarde wilt bereiken, moet je de dikte van het materiaal vergroten net zoals bij een wol- of schuimplaat. Deze onjuiste voorlichting benadeelt de consument en het klimaat. De consument krijgt niet het comfort en ook niet de energiebesparing die het Thermoskussen wel biedt. Daarnaast wordt het klimaat ook ernstig benadeeld omdat de klimaatkosten van dergelijke materialen veel hoger zijn, terwijl de opbrengst voor het klimaat veel lager is. De klimaatefficiëntie van deze materialen is daardoor slechts een fractie van de klimaatefficiëntie van het Thermoskussen.

Tonzon BV Ir. Schiffstraat 220 7547 RD Enschede Nederland