Halveren energieverbruik van vrijstaande woning uit 1990 door hybridewarmtepomp en TONZON Vloerisolatie

Het energieverbruik van de vrijstaande woning van mevrouw Galama (Zuidhorn) is gehalveerd door middel van een hybridewarmtepomp en TONZON Vloerisolatie (geïnstalleerd in 2018). De woning is in 1990 gebouwd met vloerisolatie Rc=1,3 m²K/W en voorzien van vloerverwarming. Het gemiddelde energieverbruik van de drie voorafgaande jaren is vergeleken met het gemiddelde energieverbruik van de drie jaren na de plaatsing.

Omdat de hybridewarmtepomp gas bespaart maar het stroomverbruik vergroot, is het gasverbruik omgerekend naar kWh met de factor 1 m³ gas is 9,769 kWh. Om weersinvloeden zoveel mogelijk te neutraliseren is van deze periode van 7 jaar het gemiddeld aantal graaddagen per jaar bepaald van Eelde, het KNMI Weerstation het dichtst bij Zuidhorn. In de laatste zeven jaar was dit gemiddelde 2.906,2 graaddagen. Het werkelijk gemeten gemiddelde gas- en stroomverbruik voor en na is gecorrigeerd voor deze graaddagen. Daarbij is van het elektriciteitsverbruik alleen het extra stroomverbruik (dat toe te rekenen is aan de hybridewarmtepomp, namelijk 16,7%) gecorrigeerd voor de graaddagen.

Klanten delen hun verbruik gegevens met TONZON. Daaruit blijkt dat ook bij woningen met bestaande EPS vloeren met Rc=1,3 m²K/W die verwarmd worden met radiatoren, er nog forse besparingen mogelijk zijn. Familie Verduijn uit Elst is bereid de verbruik gegevens te delen en bespaart gemiddeld in de vijf jaar na het aanbrengen 16% ten opzichte van vijf jaar voor het aanbrengen. De familie Vreugdenhil uit Breukelen bespaart in hun woning uit 1990 8% in de twee jaar na het aanbrengen. Plaatst dan HR++ glas en bespaart daarmee nog eens 10%. De familie B. te H. bespaart in hun woning uit 1990 18% in de 9 jaar na het aanbrengen ten opzichte van het gemiddelde van de 5 jaar ervoor.

Besparing met de hybridewarmtepomp Over de besparing met een hybridewarmtepomp zijn nog geen harde cijfers bekend. De leveranciers spreken over een besparing op het totale energieverbruik van 25%. Milieu Centraal houd het op 20%. Op dit moment loopt een onderzoek bij honderden woningen. Hierbij de link naar het tussenverslag dat loopt tot 1 december 2020. Op dat moment is er nog geen echte koude periode in de meetperiode geweest, waardoor de resultaten nog zeer prematuur zijn.

Immers, hoe kouder het wordt, hoe meer de hr-ketel moet bijspringen. Bij deze woning zien we dan ook een verwachte stijging van het gasverbruik per graaddag naarmate het buiten kouder is. In onderstaande tabel is het eerste kwartaal van de drie jaren met hybridewarmtepomp onder elkaar gezet met de zachtste periode bovenaan. Toegevoegd is de week van 7 tot 14 februari 2021 omdat dit een extra koude week was.

Besparing met vloerisolatie

De woning is voorzien van vloerverwarming. De begane grondvloer (80 m²) is bij de bouw geïsoleerd met Rc=1,3 m²K/W. In 2018 (hetzelfde jaar waarin de hybridewarmtepomp is geïnstalleerd) is de isolatiewaarde van de vloer verbeterd met TONZON Thermoskussens waarmee de nieuwe Rc-waarde is gebracht op circa 6,5 m²K/W. Het is lastig te bepalen wat de bijdrage van de Thermoskussens is in de totale energiebesparing, omdat nog niet vaststaat wat de precieze besparing van de hybridewarmtepomp is (20%, 25% of een ander percentage?).

Daarbij maakt het een groot verschil of je eerst de vloerisolatie aanbrengt en daarna de hybridewarmtepomp implementeert, of omgekeerd. In onderstaande tabel is de besparing uitgerekend in m³ gas per m² bij een rendement van de warmtepomp van 25% (leveranciers) en 20% (MilieuCentraal). Daarnaast staat ook weergegeven of TONZON Vloerisolatie eerst is aangebracht of eerst de hybridewarmtepomp (hybride-WP of H-WP) is aangebracht en daarna pas TONZON.

Wist u dat? Vloerverwarming kan ook bij houten vloeren

Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat de absolute besparing met een hybridewarmtepomp lager wordt wanneer je eerst isolatiemaatregelen treft. Een fabrikant van hybridewarmtepompen geeft aan dat pas vanaf een jaarverbruik vanaf 1.500 m³ gas een hybridewarmtepomp met de huidige subsidie van € 1.600,- na 7 jaar zich begint terug te verdienen.

Duidelijk uit deze case is wel dat extra vloerisolatie bij vloeren met vloerverwarming zinvol is, zelfs als de vloer bij de bouw al is geïsoleerd met Rc=1,3 m²K/W. Eerder was al uit een artikel van Jan Cromwijk bekend dat TONZON Vloerisolatie bij een niet-geïsoleerde vloer met vloerverwarming heel veel bespaard. Inmiddels zijn meer cases bekend.

Case Familie Kamstra, Uitwellingerga

De familie Kamstra uit Uitwellingerga heeft een vrijstaande woning, opgeleverd in 1979 zonder vloerisolatie met vloerverwarming. Op 13 mei 2019 wordt de vloer (99 m²) voorzien van TONZON thermoskussens. In de kussens is circa 25 cm lucht opgesloten waardoor de Rc-waarde nu ongeveer 5,3 m²K/W bedraagt. In de 4 jaar voor het aanbrengen was het gasverbruik gemiddeld 1,46 m³ per graaddag. In de twee volle jaren na het aanbrengen, daalde dit naar gemiddeld 0,86 m³ gas per graaddag, een besparing van 41%. Dit komt neer op 1618 m³ gas bij een gemiddeld jaar of te wel 16,3 m³ gas per m³. Een gemiddeld jaar in Uitwellingerga telt 2697 graaddagen. Meneer Kamstra tekent daarbij aan dat naar zijn idee de besparing nog groter had zullen zijn, omdat ze de afgelopen periode veel meer thuis hebben gewerkt in verband met corona.

Vloerverwarming wel energiezuinig?

Het is de vraag of vloerverwarming wel een energiezuinige vorm van verwarmen is, zoals nu nog wordt aangenomen. De familie H te V bespaart aanvankelijk 15,8% met TONZON Vloerisolatie op het gasverbruik voor verwarmen en besluit enkele jaren later alsnog vloerverwarming aan te laten leggen. Hierdoor stijgt het gasverbruik voor verwarmen met 9,2%. Bij de familie R. te R. (met een geïsoleerde begane grondvloer) stijgt het gasverbruik zelfs met 39,8% na het aanbrengen van vloerverwarming.

Een beperking van vloerverwarming is dat meubels de warmte afgifte van de vloer beperken. (Onder de meubels worden de hoogste temperaturen gevonden). Daarnaast is er een trend naar andere typen vloerafwerking die de warmte slechter geleiden dan de aloude plavuizen. Het is dan zaak nog meer aandacht aan goede vloerisolatie te schenken.

TONZON Vloerisolatie, de unieke manier van isoleren

Het Nederlandse bedrijf TONZON heeft in 1980 een isolatiemethode ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van lucht die overal gratis aanwezig is. Deze techniek heeft bij een aantal toepassingen beter isolerende eigenschappen dan isolatiematerialen die gebruik maken van slechte warmtegeleiding (lage ʎ waarde). TONZON heeft ook als voordeel dat het transportvolume minimaal is. Daardoor is de milieubelasting in vergelijking met de andere materialen bizar laag zo blijkt onder andere uit het DUBO-certificaat dat is afgegeven voor het Thermoskussen. Het Thermoskussen vormt de basis van het TONZON vloerisolatiesysteem dat vloeren warmer maakt dan andere vloerisolatietechnieken waardoor ook de energiebesparing hoger is.

Dit blijkt onder andere uit dit project bij een woningcorporatie waar vier keer meer is bespaard dan volgens de norm berekend. Vloerisolatie is daarnaast ook belangrijk om vochtproblemen op te lossen en te voorkomen. In de Routekaart Na-isolatie van TKI Urban Energy wordt hierover het volgende gezegd: ‘Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband met het risico op schimmel en huisstofmijt de voorkeur om te tarten met de vloer, vervolgens de gevel en dan het dak. Wanneer de vloer als laatste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels zich daar concentreren aangezien de vloer dan de koudste (en vochtigste) plek is.’

Tonzon BV Ir. Schiffstraat 220 7547 RD Enschede Nederland