Voorwoord


Ruwbouw. Het klinkt nogal lomp…

Natuurlijk, op de bouwplaats is het nog vaak “met de poten in de klei” en “van dik hout zaagt men planken”. Maar met het oprukken van prefabricage zijn de maattoleranties steeds kleiner geworden, zodat het ruwe wel een beetje van de ruwbouw af is.

Bij het prefabriceren van betonnen elementen kunnen leidingen, kanalen en inbouwdozen worden opgenomen, zodat de elementen op de bouw alleen nog aan elkaar gekoppeld hoeven te worden. Dat vereist zowel in de fabricage als in de verwerking een grote precisie, waarbij de kleinste afwijking al voor grote problemen kan zorgen.

Met CLT (cross laminated timber, of kruislaaghout) kan ruwbouw zelfs gewoon al afbouw zijn. De massief houten gelamineerde panelen worden in de fabriek al voorzien van alle nodige sparingen en leidingen en zijn van een dusdanig hoog afwerkingsniveau, dat ze ook direct als schoonwerk kunnen worden gezien. Als tenminste de opdrachtgever of eindgebruiker daar geen stokje voor steekt, want zo’n volledig houten interieur is niet ieders smaak.

Die precisie en dat millimeterwerk staan in schril contrast met het formaat van de geprefabriceerde elementen, de grote bouwkranen en het ruige imago van de bouw. Dus misschien is het tijd voor een nieuwe personeelscampagne: “Gevraagd voor ruwbouw: Pietje precies (m/v)”?

Veel leesplezier! Margo van Voskuilen Senior content coördinator NBD-Online