HOGE ISOLATIEWAARDE DANKZIJ KOUDEBRUGONDERBREKERS


De warmste wand, voorzetwand met Thermosheets en koudebrugonderbrekers

Bij het isoleren van buitenmuren aan de binnenzijde wil je met zo weinig mogelijk ruimteverlies zoveel mogelijk isolatiewaarde opbouwen. Het is daarbij niet alleen van belang te kijken naar de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal maar ook naar de totale opbouw. Naden, kieren en koudebruggen in de isolatielaag doen namelijk afbreuk aan het gewenste eindresultaat.

Isolatieprincipe

Bij de TONZON methode worden luchtlagen van elkaar gescheiden door folies met een zeer lage emissie. Deze lagen folie zijn de Thermosheets. Bij wanden wordt gekozen voor een dikte van de luchtlagen van 20 mm. Bij deze dikte wordt optimaal gebruik gemaakt van de slechte warmtegeleiding van lucht, omdat warmteverlies door convectie in deze dunne luchtlagen niet of nauwelijks kan optreden. Het warmteverlies door straling is geminimaliseerd door de zeer lage emissie van de Thermosheets. Om naden en kieren in de isolatielaag te voorkomen, worden de Thermosheets vervaardigd in een groot aantal breedtes tot wel 3 meter en meer. Op deze manier kan één hele wand met één stuk folie worden afgesloten van boven tot onder en van links naar rechts.

De randen van de folie worden met folielijm op de omliggende constructie (plafond, vloer en zijwanden) gelijmd, zodat de luchtlagen hermetisch van elkaar zijn gescheiden. Vanwege de zeer hoge dampremming, de onbeperkte afmetingen en de hermetische aansluiting op de omliggende constructie, zijn de Thermosheets eveneens de perfecte dampremmende laag bij gebruik van andere isolaties.

Koudebrugonderbrekers

Om de koudebrugwerking van de houten latten te beperken, wordt gebruik gemaakt van blokjes drukvast materiaal die de dikte hebben van de luchtlaag (20 mm). Door het gebruik van deze koudebrugonderbrekers ontstaat een thermisch zwevende voorzetwand met een vrijwel egale temperatuur. Wanneer vermeden wordt dat de latten en de afwerkplaten direct contact maken met de vloer, plafond en zijwanden, dan zorgt deze constructie ook voor extra geluidswering. Dit is onder andere te danken aan de perfect van elkaar gescheiden luchtlagen. Dit is vergelijkbaar met geluidswering van dubbelglas.

Klik op de button hieronder om de tabel met Rd en Rc-waardes voor verschillende opbouwdiktes te bekijken.

Op het warmtebeeld hiernaast/boven zie je twee buitenmuren waarvan de linker niet is geïsoleerd. De rechter is voorzien van een voorzetwand met TONZON Thermosheets en koudebrugonderbrekers. Hierdoor is een Rc-waarde ontstaan van Rc=3,8 m²K/W. Wanneer uitsluitend houten latten zouden zijn gebruikt dan zou de Rc-waarde 3,3 m²K/W zijn.

Zou er gebruik zijn gemaakt van metal stud profielen dan zou de Rc-waarde slechts 2,29 m²K/W zijn. Het warmtebeeld is gemaakt bij een buitentemperatuur van 6 ºC. De latten in de constructie zijn amper waarneembaar omdat ze geen contact maken met elkaar en ook niet met de muur.

Vergelijking met minerale wol en metal stud

Bij een monumentaal pand zijn de massieve buitenmuren voorzien van voorzetwanden geïsoleerd met de TONZON methode bestaande uit de Thermosheets en koudebrugonderbrekers. Daarbij zijn 5 luchtlagen van 20 mm dik gebruikt. De buitenmuur was al wel voorzien van een voorzetwand maar onvoldoende geïsoleerd. Omdat het pand verwarmt zal worden met warmtepompen moest de isolatiewaarde worden verbeterd.

Bij het slopen van de oude voorzetwand bleek de oorspronkelijke muur nogal onregelmatig.

Daardoor besloot men de laag latten op de muur te laten zitten om werk en materiaal te besparen.

Normaal wordt bij de TONZON opbouw begonnen met koudebrugonderbrekers op de muur zodat de houten latten geen contact maken met de koude muur. Nu men hiervan heeft afgeweken, is er meer koudebrug in de isolatielaag te zien dan in het eerder weergegeven warmtebeeld. Voor een experiment heeft men een vlak in het midden van de wand geïsoleerd met 100 mm minerale wol waarbij het vlak is begrensd door metal stud profielen.

Koudebrug door metal stud

Het warmtebeeld is gemaakt bij een buitentemperatuur van 0 °C. Het met minerale wol geïsoleerde deel (Box 1) is gemiddeld 0,6 graad kouder dan het TONZON deel (Box 2). Opvallend is dat in Box 1 de minimum temperatuur 1,7 graad kouder is dan de minimum temperatuur in Box 2. Deze veel lagere temperatuur verklaart waarom er bij metal stud wanden wel eens schimmelvorming op de muur wordt aangetroffen ter hoogte van de metalen staanders.

Klik op onderstaande knop voor de PDF 'Wandisolatie met Thermosheets', om te zien wat bedoeld wordt met Box 1 en Box 2

Hoge isolatiewaarde dankzij koudebrugonderbrekers

De isolatiemethode met lucht: Thermosheets en koudebrugonderbrekers, wordt al tientallen jaren in de praktijk toegepast. De equivalente lambda-waarde is met ongeveer 0,28 Wm/K gunstiger dan die van wol en EPS maar niet zo gunstig als die van platen waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale gassen (PUR en PIR). Uit berekeningen volgens de NTA 8800 blijkt dat dankzij de koudebrugonderbrekers de Rc-waarde van een TONZON wand toch vaak gunstiger is dan een voorzetwand met PUR of PIR platen.

Dit komt omdat bij een voorzetwand met PUR of PIR platen, de isolatiewaarde fors naar beneden gehaald kan worden door de aanwezige koudebruggen.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met naadjes en kiertjes tussen de platen onderling en tussen de platen en de staanders. Het effect hiervan moet waarschijnlijk door middel van een test worden bepaald. TONZON werkt daarom graag mee aan een experiment waarbij een buitenmuur een voorzetwand krijgt, die met verschillende technieken is geïsoleerd. Optisch krijg je een uniforme, mooi gestucte wand, maar de vraag is: hoe gaat het warmtebeeld eruit zien? Zal TONZON kunnen claimen dat zij de warmste wand opleveren?

Grote milieuvoordelen, DUBOkeur

Hoewel het misschien nog te vroeg is voor de claim “warmste wand” mag TONZON wel claimen dat het de meest milieuvriendelijke isolatie is voor voorzetwanden. De schaduwkosten van het TONZON systeem bedragen slechts € 0,35/FE zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Bij de isolatie van voorzetwanden komt het NIBE tot de milieubeoordeling: “TONZON Thermosheets haalt de beste score in de toepassing isolatie voorzetwand en is daarmee het DUBOkeur 1a product. De Thermosheets scoren zo goed omdat door de werking met luchtkamers relatief weinig materiaal benodigd is om de gewenste Rc-waarde te bereiken. Hoe minder materiaal, Des te lager de schaduwkosten. Daarnaast is de milieulast van het transport nihil. De sheets kunnen opgevouwen vervoerd worden en nemen daardoor weinig volume in.”

Dat laatste heeft meer voordelen dan alleen milieuvoordelen. Er zijn geen vrachtwagens nodig om het materiaal op de plaats van bestemming te brengen. Daarmee wordt niet alleen de uitstoot van veel broeikasgas, stikstof en fijnstof voorkomen, maar blijft ook de overlast in binnensteden en snelwegen beperkt. Dit maakt TONZON isolatie tot het meest klimaatefficiënte isolatiemateriaal ter wereld. De klimaatkosten die worden gemaakt bij het hele proces (grondstof, productie, verpakken, transport en applicatie), zijn al na enkele winterweken gecompenseerd door de klimaatwinst.

Klik op de button hieronder om het Factsheet te bekijken.

Goede Praktijkervaring

Miel Karthaus architect bij KBnG en lid van een RVO klankbordgroep heeft in 2017 een tour gemaakt langs diverse panden waar lang geleden TONZON voorzetwanden zijn geplaats. Hij was nieuwsgierig of er zich geen problemen voordeden bij de balkkoppen in de massieve buitenmuren en of er geen schimmelvorming aanwezig was op binnenmuren die in direct contact staan met de buitenmuur. De gebruikers van de panden zijn allemaal zeer tevreden met het comfort van de geïsoleerde buitenmuren. Nergens doen zich bouwfysische problemen voor en nergens komt schimmelvorming voor. Daarbij moet worden aangetekend dat de vochtbelasting vanuit de kruipruimtebodem door het aanbrengen van TONZON Bodemfolie tot nul is teruggebracht.


Afbeelding: Een stevig zeil (Bodemfolie) op de bodem van de kruipruimte voorkomt dat vocht uit de bodem de woning kan binnendringen..

Tonzon BV Ir. Schiffstraat 220 7547 RD Enschede Nederland