Het plafond in 5 definities

Een plafond - het lijkt een redelijk simpel woord, maar de Dikke Van Dale stoot vrijwel gelijk door naar een wat platte betekenis. Gelukkig geven andere bronnen voor dit meestal horizontale vlak wel een respectabele verklaring.

Het plafond in 5 definities

Volgens de Dikke Van Dale:

Plafond (o.; -s), plafon (Fr.), 1 ondervlak of bekleding van een zoldering; - vooral gepleisterde of beschilderde zoldering, waarvan de draagbalken niet zichtbaar zijn: (scherts., euf.) het plafond witten, coïre, naaien; 2 (fig.) vlak of peil waar door iets naar boven begrensd wordt; - (luchtv.) de (onder bep. omstandigheden) grootste bereikbare hoogte: absoluut plafond, de hoogte waarop de stijgsnelheid van een vliegtuig nul geworden is; - (in verband met abstracte begrippen als loon en prijs) hoogste peil dat toegelaten is, bereikt kan worden of moet zijn: hij is, zit aan of tegen zijn plafond, op zijn maximum salaris, (ook) op het toppunt van zijn kunnen

Het plafond in 5 definities

Volgens Wikipedia:

Een plafond of zoldering is de bovenafsluiting van een ruimte of vertrek in een gebouw. Het eenvoudigste plafond is de onderkant van de vloer van de verdieping erboven. Verder kan een plafond rechtstreeks tegen de vloer zijn aangebracht en is dan een afwerklaag van deze constructievloer. Een plafond kan worden opgehangen of vrij overspannen, zodat er een vrije ruimte ontstaat tussen onderkant vloer en bovenkant plafondconstructie.

Het plafond in 5 definities

Volgens Joost de Vree:

Joost de Vree gaat gelijk de diepte (of de hoogte) in, met bijvoorbeeld plafondhanger, systeemplafond en Keuls plafond. Voor plafonds in het algemeen is er geen lemma.

Het plafond in 5 definities

Volgens het Groene Woordenboek:

pla·fond, pla·fon [het; -s; -fonnetje; zeg: -fon] • ondervlak van een zoldering: balken, (kroonlijst, koof, latten, rozet van een (gestuukt, gewit, zwevend) plafond • bovengrens, hoogst bereikbare peil: zijn plafond bereiken, aan (tegen) zijn plafond zitten

Het plafond in 5 definities

Volgens het Kluwer Bouwkunde woordenboek Nederlands-Engels-Duits:

plafond (het) EN ceiling DE Decke (v)