De bodem doet het werk

Bij warmte-koude opslag, WKO, wordt gebruik gemaakt van de buffercapaciteit van de aarde.

De temperatuur onder de grond blijft redelijk constant, ondanks de sterk wisselende buiten temperatuur in de zomer en winter. Bovendien is de grond in staat energie op te nemen of af te staan, zonder zelf veel in temperatuur te veranderen. Een grondwarmtewisselaar is een ondergronds gesloten buizenstelsel waar een vloeistof (meestal water met antivries) doorheen wordt gepompt.

Door het rondpompen door de wisselaar krijgt de vloeistof dezelfde temperatuur als die van de grond eromheen. In de winter haalt de warmtepomp de warmte uit het water en geeft deze af aan de woning. Het afgekoelde water wordt weer door het ondergrondse systeem geleid waar het energie kan opnemen uit de grond.

WKO met gesloten bron

Een gesloten bron houdt in dat de vloeistof in de buizen niet in contact komen met het grondwater. De vloeistof is meestal water met antivries, ook wel brine genoemd. De vloeistof neemt de temperatuur van het bodempakket aan.

Binnen warmte-koude opslag worden twee systemen onderscheiden:

  1. Verticaal gesloten bron systeem: hier wordt een put geslagen tot een diepte van 30-150 meter. Het voordeel van dit systeem is dat het weinig oppervlak nodig heeft. Het nadeel is wel dat het duurder is in aanleg;
  2. Horizontaal gesloten bron systeem: hier wordt een horizontaal leidingenstelsel op minimaal 1,5 meter diepte aangelegd. De oppervlakte van dit stelsel moet ongeveer 3 keer de oppervlakte zijn van het totale te verwarmen oppervlak. Het systeem is vooral interessant als het samen gaat met de aanleg van de ruimte rondom de woning (tuin/parkeergelegenheid).

WKO met open bron

In een WKO met open bron wordt water opgepompt en weer teruggepompt. Het gaat uit van 2 bronnen, een koude en een warme bron. In de zomer wordt koud water uit de koude bron opgepompt voor de koeling van het gebouw, het opgewarmde water wordt dan naar de warme bron gepompt.

In de winter wordt het warme water uit de warme bron opgepompt voor de verwarming van het gebouw, het afgekoelde water wordt naar de koude bron gepompt. Voor een open systeem is altijd een watervergunning nodig. Dit systeem is vaak niet toepasbaar vanwege de hoge bebouwingsdichtheid in Nederland.