Voorwoord


EPC? Weg ermee…

Er is een nieuwe maatstaf voor energiezuinigheid: BENG. Waar de EPC één dimensieloos getal was, bestaat de BENG uit drie indicatoren, plus nog de TOjuli. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Dat is het ook, maar het is ook een verbetering ten opzichte van de oude EPC.

Want waar de EPC de mogelijkheid bood om de gevolgen van een groot glasoppervlak (en de daarbij behorende warmteverliezen) binnen dezelfde berekening met een paar extra PV-panelen weg te werken, maakt de BENG onderscheid tussen energiebehoefte (BENG1) en energieverbruik (BENG2 en BENG3). En misschien nog wel belangrijker en uitdagender: er wordt rekening gehouden met het risico op oververhitting, dat kan ontstaan bij uitstekend geïsoleerde woningen die bij warme zomers hun warmte niet kwijt kunnen.

Maar het mooiste is dat BENG begint bij de basis: beperk de energiebehoefte. Een van de pijlers onder BENG1 is daarom isolatie. Want energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Veel leesplezier! Margo van Voskuilen Senior content coördinator NBD-Online