Wat is BENG

Klinkt explosief, maar het betekent “bijna energie neutrale gebouwen”. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw van zowel woningen als utiliteitsbouw voldoen aan de eisen voor BENG. BENG gaat over de energiebalans van gebouwgebonden energie.

Trias energetica

Dit is de kern van de BENG-eisen, de trias energetica. Daarin staan 3 BENG-indicatoren:

1. Hoeveel energie is er nodig?

Maximale primaire energiebehoefte in kWh/m2 per jr

Hoe minder energie er nodig is voor verwarmen en koelen van een gebouw, hoe beter. Door er bij alle fasen van schetsontwerp tot uitvoering rekening mee te houden dat de schil en locatie van een gebouw voor een belangrijk deel de warmte- en koelbehoefte bepalen, kan de primaire energiebehoefte zo klein mogelijk gehouden worden. Door isolatie, het voorkomen van koudebruggen, maar ook door voorkomen van zoninstraling op ongewenste momenten, bijvoorbeeld.

2. Hoeveel fossiele energie is er nodig?

Maximaal primair fossiele energieverbruik in kWh/m2 per jr.

Hoe minder fossiele brandstoffen, hoe beter. De energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen, van warm tapwater en ventilatie te voorzien, mag maar voor een beperkt deel van fossiele bronnen afkomstig zijn, afhankelijk van de functie van het gebouw.

3. Hoeveel hernieuwbare energie is er nodig?

Minimaal percentage hernieuwbare energie Zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa, buitenlucht en bodem.

Verschillende gebouwen, verschillende eisen

Afhankelijk van het soort gebouw verschillende eisen en de indicatoren. Voor woningbouw wordt verlichting niet meegeteld bij BENG2, maar voor kantoren wel.

Woningbouw

Alle nieuwbouwwoningen waarvoor na 1 januari 2021 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de BENG-eisen. Voor grondgebonden woningen gelden andere eisen dan voor woongebouwen, en voor bijzondere bouwvormen met een ongunstige geometrie of een lichte bouwconstructie is een aparte grenswaarde BENG1 bepaald.

Utiliteitsbouw

Ook alle utiliteitsgebouwen waarvoor na 1 januari 2021 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten aan de BENG-eisen voldoen. De grenswaarden van de BENG-indicatoren zijn per gebouwfunctie vastgelegd in het Bouwbesluit.

NTA 8800+A1

De Nederlandse Technische Afspraak NTA 8800+A1 bevat de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Deze NTA vervangt de oude NEN7120. In het Bouwbesluit wordt sinds 1 januari 2021 verwezen naar de NTA 8800 voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Omdat het berekenen hiervan een complex geheel is, is er rekensoftware beschikbaar.

Voorkomen van oververhitting: TOjuli

Omdat nieuwbouwwoningen steeds energiezuiniger worden gebouwd en beter worden geïsoleerd, houden ze warmte beter vast. In de steeds warmer wordende zomers zorgt dat voor problemen, vooral wanneer er sprake is van directe zoninstraling. Daarom is er een grenswaarde vastgesteld van 1,20. De TOjuli volgt automatisch uit de Energieprestatieberekening met de NTA 8800 software.

Credits beeldmateriaal: Iconen: Freepik - www.flaticon.com