Van isolatie tot thermische verliezen

Zegswijzen om het warm van te krijgen (of te blijven)

We stoken niet
voor de mussen

Voorkom warmteverlies,
houd ramen en deuren gesloten

Afbeelding: StockSnap via Pixabay

Hij is bang zich aan
koud water te branden

Hij is te voorzichtig,
hij heeft koudwatervrees

Er warmpjes bij zitten

Veel geld hebben, over
ruime financiële middelen beschikken

Koud bier maakt
warm bloed


Van te veel drinken krijg je ruzies
Wie het dichtst bij het vuur
zit, warmt zich het meest

Wanneer je ergens nauw bij
betrokken bent, heb je er het grootste
voordeel van

Van een koude kermis
thuiskomen

Pech hebbenn

Van katoen geven

Buitengewoon zijn best doen