Innovatieve oplossing voor indak PV-systemen

De toepassing van zonnepanelen neemt toe. Goed voor het milieu natuurlijk, maar mogelijk minder gunstig voor de, mogelijk wegrottende, dakconstructie. Met name de toepassing van een indak-systeem stelt andere eisen aan een bouwkundig duurzaam dak. Is de bouwfysische balans van de dakconstructie wel goed geregeld (dampopen)? En hoe is voorzien in de noodzakelijke ventilatie van de onderconstructie en de PV-panelen (vochtafvoer en verhoging rendement)?

De oplossing

Met de SlimFix Solar systemen biedt IsoBouw een innovatieve oplossing. Het systeem bestaat uit isolerende dakelementen gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende onderlaag waarmee de dakconstructie volkomen waterdicht wordt. De vormgeving van de onderlaag zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

Voldoet als enige systeem aan de eisen van PV-fabrikanten

PV-panelen, bekabeling, optimizers of micro-omvormers mogen aan een maximaal toegestane temperatuur blootgesteld worden. Is de ruimte onder het paneel beperkt dan is de ventilatie / koeling mogelijk ontoereikend. Hierdoor kan de temperatuur onder het PV-systeem extreem oplopen waardoor mogelijk de levensduur wordt verkort en/of beschadigingen ontstaan. Dit is waarom PV-paneelfabrikanten een ventilatieruimte onder de PV-panelen van minimaal 100 mm voorschrijven.

Het dampopen IsoBouw Solar daksysteem is het enige systeem waarmee conform de montage-eisen van de PV-paneelfabrikanten wordt gewerkt. De minimale afstand tussen de PV-panelen en de onderconstructie is altijd minimaal 100 mm. Door de goede ventilatie worden extreme temperaturen onder de panelen voorkomen en kan condensatievocht verdampen. Het gevolg: Een langere levensduur van het dak en een hogere opbrengst van de PV-panelen.

Voor de toepassing op gordingen levert IsoBouw de systemen SlimFix Solar (renovatie) en SlimFixXT Solar (nieuwbouw).

Voor elk dak een Solar systeem

Het SlimFix Solar assortiment bestaat uit meerdere oplossingen. Nieuw is het renovatiesysteem SlimFix RenoTwin Solar voor toepassing op een dragend dakbeschot en/of oude dakelementen. Met SlimFix RenoTwin Solar worden oude, doorgebogen daken weer mooi strak. De isolatieplaten zijn vrijdragend te monteren. Zonder een tijdrovende opvulling van de onderconstructie ontstaat op eenvoudige wijze weer een egaal platform voor PV-panelen.

Een mooie esthetische aansluiting

Voor alle systemen geldt dat de waterkerende onderlaag op de tengels wordt gemonteerd. De PV-panelen kunnen daarom dieper in het dak worden geplaatst en esthetisch op gelijke hoogte komen met de bovenzijde van de dakpan. En dat met behoud van de minimaal vereiste ventilatieruimte van 100 mm. De SlimFix Solar systemen zijn uitvoerig getest op brandveiligheid, waterdichtheid en mechanische sterkte.

Meer informatie?