Colofon

NBD e-magazine verschijnt in 2020 6 keer Redactie: Margo van Voskuilen

Uitgever: Mieke Stikkelorum

Vormgeving: Marloes Dekkers | MDWebstudio

Marketing: Hans Luisman

Copyright 2020 NBD E-magazine is een uitgave van Vakmedianet, Alphen aan den Rijn. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.