Bestcon 60 casco zorgt voor meer vrijheid in ontwerpen

Volledige vrijheid voor het aanbrengen van installatie-voorzieningen in de vullaag, zonder onderbreking voor onderstempeling en storten van beton.

Onderstempelingsvrije montage

Bestcon kenmerkt zich door verschillende dimensies en kwaliteiten. Daardoor zijn we in staat om in elke fase van het bouwproces nauwgezet in te spelen op de actuele en toekomstige behoeften van projectontwikkelaars en aannemers. Zijn we totaal leverancier? Co-maker? Regisseur? Bestcon is het eigenlijk allemaal. We regelen, zorgen, ontzorgen, plannen en realiseren. We zoeken naar oplossingen die snel, veilig en conform de afgesproken leverdata zijn.

We zoeken naar oplossingen die snel, veilig en conform de afgesproken leverdata zijn. We streven daarbij naar zo min mogelijk logistieke bewegingen. Onze manier van werken zorgt voor meer grip op de risico’s tijdens een ruwbouwfase. We hebben alles aan boord om onze opdrachtgevers optimaal te voorzien van vakkundigheid, capaciteit en continuïteit. Kiest u ook voor Bestcon? Dan kiest u voor kwaliteit en zekerheid in prefab.

Bestcon heeft zijn eigen casco voor hoogbouw ontwikkeld, het Bestcon 60 casco. Eén van de voordelen van dit bouwsysteem is dat de vloer op de wanden rust. Hierdoor zijn er geen nokken aan de wanden nodig. Dit biedt een een grotere ontwerpvrijheid. Tevens is het belangrijk te weten dat de vloeren in het Bestcon 60 systeem onderstempelingsvrij worden gemonteerd.

Als basis voor het Bestcon 60 casco heeft Bestcon de Bestcon 60 vloer ontwikkeld. Deze vloer is speciaal geschikt voor de hoogbouw, voor appartementen en utiliteit en vormt de oplossing voor veel constructieve, bouwfysische en installatietechnische problemen. De Bestcon 60 vloer biedt volledige vrijheid voor het aanbrengen van installatie-voorzieningen in de vullaag, zonder onderbreking voor onderstempeling en storten van beton.

"De Bestcon 60-vloer is dermate innovatief dat wij dachten: waarom niet in de grondgebonden woningbouw?"

Rob de Kuiper, Vink Bouw

Bijzonder is de inzet van de Bestcon 60 vloer -in de vorm van een (Massieve Plaat Vloer) MPV140 of  MPV160 vloer- in de laagbouw/woningbouw. Bij de bouw van project Buyten Wonen de Windhaak in Nieuwkoop (zes 2-onder-1 kap woningen) van Vink Bouw is deze vloer succesvol toegepast.


In de spiegel met een kanaalplaat heeft de MPV140 of MPV160 een nettere afwerking (minder voegen), geen zichtbare raveelconstructie bij het trapgat en nagenoeg onbeperkte mogelijkheden voor het leidingwerk op de vloer.

Het leidingwerk wordt later aangebracht waardoor de bouw niet afhankelijk is van de installateur om door te kunnen bouwen. Ook werkt de installateur in een droge omgeving omdat het casco van de woning dan reeds geheel klaar is. Nadat de installateur gereed is wordt de vloer voorzien van een vulbeton (niet constructief) en een afwerklaag (of een combinatie van beiden in één vloer).

Voor meer informatie:

Bestcon B.V.
Postbus 189 - 5680 AD Best
Kanaaldijk 19 - 5683 CR
Best


T +31 (0) 499 366 3
66

E info@bestcon.nl