Innovatieve techniek van Balm
Voorgespannen lijmwapening ontstijgt in één klap experimentele stadium


Een derde techniek is ontwikkeld voor het versterken van betonvloeren (TT-liggers) in parkeergarages, door middel van een voorgespannen lijmwapening.


“Onlangs hebben wij een opdracht ontvangen voor de constructieve versterking van het oudste parkeergebouw van Rotterdam, dat getransformeerd zal worden tot showroom voor auto-importeur PON”.

“Het gebouw is 45 jaar oud en de vloeren voldeden niet meer aan de belastings- en veiligheidseisen van vandaag. Dankzij onze innovatieve voorgespannen lijmwapeningstechniek echter kunnen ze wel duurzaam behouden blijven en kan flink op de bouwtijd worden bespaard. In plaats van 9 tot 12 maanden doorlooptijd zijn onze werkzaamheden in slechts 3 maanden gereed.”


Balm heeft opdracht voor versterken van 6000 m1 TT liggers middels voorspanning lijmwapening.

Speciaal voor de parkeergarage en in samenwerking met de constructeur van ABT heeft BALM een bestaande verankering met lijmwapening doorontwikkeld, vertelt hij. “In totaal hebben we 6.000 m¹ bestaande TT-liggers versterkt door aan de onderzijde een lijmwapening onder voorspanning aan te brengen. Dankzij deze techniek is de nuttige belasting met maar liefst 3 keer verhoogd.”


Naast de PON-parkeergarage heeft BALM recent o.a. parkeergarages versterkt op de luchthaven in Rotterdam. Daarnaast heeft BALM de vloeren van Ahoy Rotterdam en diverse kolommen en vloeren op Schiphol Airport constructief versterkt, evenals meer dan 50 bruggen en viaducten verspreid door het land.


Balm BV
voor versterken van betonconstructie