Unica Fire Safety ontwikkelt nieuwe innovatie voor het testen van sprinklers

In de afgelopen decennia heeft de sprinklerinstallatie zich veelvuldig bewezen als een betrouwbaar redmiddel tegen brand. Zowel de gebouweigenaar, de verzekeraar als de gebruikers van het pand hebber er baat bij dat de sprinklerinstallatie te allen tijde optimaal functioneert. Daarom is in voorschriften vastgelegd welk beheer en onderhoud periodiek moet worden uitgevoerd om de sprinklerinstallatie in topconditie te houden.

Verplicht testen of vervangen

Één van de verplichtingen vanuit de NFPA, FM en TB80 voorschriften, is dat sprinklers na verloop van tijd vervangen of getest moeten worden. Per type verschilt het wanneer dit moet gebeuren. Voor (reguliere) Standard Response sprinklers geldt een termijn van 50 jaar na ingebruikname. Voor Quick Response sprinklers geldt een kortere termijn; deze sprinklers moeten al na 20 jaar getest of vervangen worden.

De labtest

Sprinklers worden normaliter getest door middel van een labtest conform NEN-EN 12259. Daarbij wordt van ieder type sprinkler een steekproef uitgenomen en naar een laboratorium opgestuurd. In het lab worden de sprinklers in een bak met water of olie verwarmd om te controleren of ze binnen de grenswaarden voor de aanspreektemperatuur activeren.


“De enige manier om zeker te weten dat de sprinklerinstallatie doet waar deze voor bedoeld is, is door deze op locatie te testen.“

Géén garantie

De labtest heeft als beperking dat deze géén garantie geeft dat de sprinklers ook in de praktijk de gewenste prestatie leveren. Een sprinklerinstallatie is namelijk een complex systeem dat uit veel meer componenten bestaat dan alleen de sprinklerkoppen. Dat de sprinklers zelf werken wil niet per definitie zeggen dat er ook voldoende water uit komt. De sprinklerleidingen kunnen bijvoorbeeld (gedeeltelijk) geblokkeerd zijn door corrosie waardoor de doorstroom van water wordt belemmerd. Het kan dus zo zijn dat de sprinklers zelf perfect werken, maar er desondanks bij brand géén of nauwelijks water uit het systeem komt. De gevolgen spreken voor zich.

Testen op locatie

De enige manier om zeker te weten dat de sprinklerinstallatie doet waar deze voor bedoeld is, is door deze op locatie te testen. Daarom heeft Unica Fire Safety een eigen innovatieve testmethode ontwikkeld waarmee sprinklers op locatie kunnen worden getest: de Sprinkler Integrity Test (SIT) genaamd. Met deze test wordt de samenhang van het sprinklersysteem als geheel in de praktijk en onder de daar aanwezige omgevingscondities op de proef gesteld. Alle betrokken partijen (bv. gebouweigenaar, gebruiker, verzekeraar, brandweer, sprinkler onderhoudsbedrijf) kunnen live meekijken met de test en zien direct hoe de sprinklerinstallatie presteert.

De volgende video laat zien hoe een sprinkler test met de SIT methode in zijn werk gaat.

Voordelen

In vergelijking met de klassieke labtest biedt de Sprinkler Integrity Test van Unica de volgende voordelen:

 • Betrouwbare uitkomsten
 • Iedere sprinkler wordt op meerdere controlepunten beoordeeld, hierdoor geeft de SIT een veel breder inzicht in de prestaties van de installatie
 • De uitkomsten zijn direct zichtbaar.
 • Gebouweigenaar en andere betrokkenen kunnen desgewenst live meekijken met de test.
 • De testresultaten en video-opnames dienen als waterdicht bewijs dat de sprinklerinstallatie de vereiste prestatie levert.

Testopstelling

Voor het testen van sprinklers met de SIT maakt Unica Fire Safety gebruik van een mobiele testopstelling die op locatie wordt opgebouwd. De testopstelling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Mobiele testmodule (testkap)
 • Hoogwerker
 • Opvangbak met afvoerslangen
 • Inductie stromingsmeter (flowmeter)
 • Regelunit
 • Laptop met stuursoftware

De testmodule bestaat uit een aluminium kap die over de te inspecteren sprinkler wordt geplaatst. Deze testkap is uitgerust met een op afstand aangestuurde heteluchtblower, een temperatuur sensor en HD camera. Tijdens een test wordt de temperatuur in de testkap met behulp van de heteluchtblower langzaam verwarmd. Vanaf een laptop met stuursoftware wordt de temperatuurontwikkeling continue gemonitord. Ook kan er live worden meegekeken met de camera in de testmodule. Zodra de sprinkler activeert kan met behulp van de apparatuur precies worden nagegaan bij welke temperatuur de sprinkler geactiveerd is. Naast de temperatuur controleren we ook of de sprinkler voldoende water afgeeft.

Controlepunten

Bij het testen van een sprinkler middels de SIT wordt deze op de volgende punten gecontroleerd en beoordeeld: • De visuele conditie (buiten- en binnenzijde) • De aanspreektemperatuur • Of de sprinklers openen bij minimale druk • De daadwerkelijke wateropbrengst (K-factor). De wateropbrengst is een belangrijk aspect. Een te lage wateropbrengst kan namelijk duiden op vervuilde sprinklers of obstructies in de leidingen. Deze problemen komen met de SIT dus ook aan het licht.

Testprotocol

De Sprinkler Integrity Test is een geheel nieuwe methode om sprinklers te testen. Unica Fire Safety heeft daarom een eigen testprotocol ontwikkeld dat is gebaseerd op de bestaande voorschriften, zoals de NEN-EN 12259 en het TB80. In het testprotocol zijn heldere criteria beschreven voor de opzet, uitvoering en beoordeling van de testen. Hiermee wordt gewaarborgd dat iedere test op objectieve en betrouwbare wijze wordt beoordeeld.

Sprinkler APK

Het testen van de sprinklers middels de SIT kan ook ideaal gecombineerd worden met de verplichte periodieke leidinginspectie. Daarbij wordt er een endoscopische camera in de leiding gebracht om de inwendige staat van het leidingwerk te bekijken. Mochten de sprinkler testen een lage wateropbrengst uitwijzen, dan kan de oorzaak hiervan tijdens het inwendig leidingonderzoek worden achterhaald. Hierdoor kunnen eventuele problemen snel worden opgelost en wordt de installatie snel weer in topconditie gebracht.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de SIT op onze website. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een test bij u op locatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.