Automatische brandveiligheidsanalyse

In een gebouwontwerp is de meest gebruikte manier om het bereik van blusapparatuur in te schatten, het tekenen van een cirkel rondom een blustoestel, handmatig of in Revit®. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) geeft een goed beeld van het plaatsen van brandcompartimenten en bijbehorende nooduitgangen, echter zijn dit precies criteria waar knelpunten kunnen ontstaan in een vroeg ontwerpstadium wanneer deze onnauwkeurig worden uitgevoerd. Saval Brandveiligheid Assistent™ - plug-in voor Revit® - gebruikt het Bouwbesluit 2012 en NEN4001 als richtlijn. Om het makkelijker te maken brandveiligheid direct aan deze wetten en regels te toetsen heeft Saval het proces geautomatiseerd, wat voor minder fouten zorgt. Daarnaast streven we ernaar risico's met betrekking tot brand in een vroege fase van het gebouwontwerp te reduceren.

Foutkans verminderd

Het detailniveau is met name in een vroeg ontwerpstadium beperkt en door gebrek aan tijd en focus bij brandexperts wordt er niet altijd handmatig getoetst bij tussentijdse wijzigingen. Er bestaan immers geen regels over wie wanneer in het ontwerpproces een brandveiligheidsplan maakt; “als het maar gebeurt”.

Nadelen bestaande werkwijze

 • Het tekenen van een cirkel is niet gedetailleerd genoeg bij complexe en gedetailleerde ruimtelijke indeling, waarbij de brandslang om de hoek moet bij deuren, muren en bij meubels.
 • Door verschil in opvatting en manier van toetsing kunnen de uitkomsten per persoon of per bedrijf verschillen.
 • Parate kennis is nodig over de brandveiligheidsregels.
 • Controles worden buiten het ontwerpproces gemaakt, waardoor een data gap kan ontstaan met het ontwerp, en fouten in het ontwerp makkelijker gemaakt kunnen worden.
 • Tussentijdse toetsen, wanneer de indeling, locatie en het type brandblusapparatuur wijzigt, kosten veel moeite en tijd en worden daarom vaak overgeslagen. Eenmaal gemaakte toetsen zijn snel verouderd.

Voordelen Saval Brandveiligheid Assistent™:

 • Door een automatische berekening van de cirkels in Revit®, krijg je instant feedback.
 • Dit maakt het toetsen van brandveiligheid makkelijker en objectiever.
 • Regels voor toetsing van brandblusapparatuur zijn vooraf ingesteld. Minder handmatige controle noodzakelijk.
 • De rapportage met kleurrijke visualisatie geeft een realistisch inzicht en betere communicatie tussen de ontwerper, het bouwteam en de brandweer/gemeente.
 • Het ontwerp van de brandblusapparatuur wordt via BIM integraal gemaakt aan de andere BIO domeinen voor brandveiligheid, zoals brandcompartimenten, vluchtroutes, brandmeldinstallaties en noodverlichting.
 • Eenvoudig communicatiemiddel voor brandveiligheidsafdelingen.

Hoe werkt het?

Saval Brandveiligheid Assistent™ werkt naadloos samen met Revit® ontwerp-opties en modellen om brandveiligheid in je model snel te checken en te garanderen. De plug-in automatiseert en analyseert de hoeveelheid en locatie van de brandslanghaspels en brandblussers in Autodesk Revit®. Volledig gesynchroniseerd met de laatste gebouwontwerpen, de daarbij behorende plattegronden en Saval producten, genereert de plug-in automatisch visualisaties van de locatie en dekking van de brandblusapparatuur. Door de mogelijkheid om de instellingen aan te passen behoud je tijdens het gehele ontwerpproces de controle over je project.

Het stelt je in staat om vanaf een vroeg stadium het project te laten voldoen aan de actuele brandveiligheidseisen.

De 2D en 3D visualisaties van de brandblusapparatuur kunnen gemakkelijk worden geplaatst op een aparte “Revit sheet” of worden opgeslagen als afbeeldingen.

Zo verkrijg je snel en gemakkelijk informatie over de locatie en de dekking van alle brandblusapparatuur in het gebouw. Dit zorgt voor de zekerheid dat de brandveiligheidsmaatregelen correct zijn uitgevoerd volgens de geldende normen. Altijd actuele data maakt het gemakkelijk om op ieder moment in het ontwerpproces te overleggen met de betrokken partijen en stakeholders.

Bekijk de video voor meer informatie over dit bedrijf

Saval B.V. Huifakkerstraat 22 4815 PN BREDA

tel: 076-5487230 mail: info@saval.nl