Brand en vuur

in spreekwoorden, zegswijzen en gezegden

Brand maar lekker af

bekijk het maar

Gaan als de brandweer

Met een noodvaart

In vuur en vlam staan

Heel enthousiast zijn

Hij geeft er niet om wiens huis in brand staat, als hij zich maar aan de gloed kan warmen

hij doet overal voordeel mee, ongeacht de gevolgen voor anderen

Dicht bij het vuur zitten

Goede contacten hebben

Kijken of men water ziet branden

Heel erg verbaasd kijken

Hij is brandhout voor de hel

Hij is een slecht mens

Wanneer een oude schuur in brand vliegt, is die moeilijk te blussen

Verliefdheid op latere leeftijd

Zich het vuur uit de sloffen lopen

Erg zijn best doen

Waar rook is, is vuur

achter geruchten zit vaak een kern van waarheid

Daar staat een potje op het vuur

Daar staat iets te gebeuren

Voor iemand door het vuur gaan

Alles voor iemand over hebben

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten

Ergens de consequenties van moeten nemen

Als een lopend vuurtje

Dat gaat erg snel