Brandveiligheid bereik je samen.

U kent ze wel, die programma’s waar de meest erge rampen worden onderzocht. Steevast is de uitkomst altijd een ongelukkige samenloop van omstandigheden en fouten. Er is in de meeste gevallen geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Zo is het ook met de opbouw naar een (brand)veilige oplossing. U zult meerdere oorzaken moeten uitsluiten om een volledig brandveilig product te integreren. In dit artikel zoomen we in op brandveilige oplossingen voor deuren.

Al sinds de begintijd van de ontwikkeling van brandwerende oplossingen voor, met name dubbele, deuren is Alprokon Aluminium koploper in kennis en ervaring. Het in Barendrecht gevestigde familiebedrijf stond aan de wieg van brandwerende afdichtingen tussen dubbele deuren. Juist door heel veel te testen is diepgaande kennis opgedaan over brandwerende materialen. Het was dan ook tijdens deze testen dat de afdichting in de sponning steeds belangrijker bleek. Tegenwoordig niet in de laatste plaats ook vanwege de nieuwe rookwerende eisen volgens de NEN EN 1634-3.


Brand doodt in minuten, rook in seconden.


Alhoewel uitgesteld, gaat de nieuwe omgevingswet bij de toekomstige ontwerpen een grote rol spelen op het gebied van veiligheid. Vanaf 1 januari 2022 gaat niet alleen de nieuwe omgevingswet in, maar treedt ook de wet op kwaliteitsborging in werking. Veiligheid is dan niet alleen een aandachtspunt tijdens de bouw tot aan de oplevering, maar door de invoering van de WKB garandeert de bouwer ook dat het opgeleverde bouwwerk blijvend voldoet aan de gestelde eisen in de wet. Voor brand en rook geldt dat er getest dient te zijn conform de 1634-1 (brand) en 1634-3 (rook). Nieuwe, strengere eisen die de veiligheid van mens en dier moet waarborgen. Immers, brand doodt in minuten, rook in seconden.

De brandwerende deuroplossingen van Alprokon gaan verder dan de bekende brandwerende deurnaald voor een aanslag of pendeldeur. Het bedrijf levert ook gecertificeerde stijl- en bovendorpel profielen en bij verhitting expanderende materialen welke nodig zijn voor een volledige brandveilige afdichting van nagenoeg iedere deur. Om te voldoen aan de toekomstige rookwerende eis zijn brandwerende profielen met afdichtingsrubber beschikbaar. De brandscheiding wordt compleet gemaakt met slotkast en scharnier bedekkende materialen van expanderend materiaal. Op deze manier worden alle kwetsbare onderdelen van de deurconstructie binnen één Alprokon concept beschermd.


In verschillende combinaties zijn deze concepten getest conform de NEN EN 1634-1 eisen op 30 en 60 minuten brandwerendheid in variabele deurhoogtes tot 2.70 meter. Binnen de nieuwe rookwerendheideis, de NEN EN 1634-3, zijn er combinaties getest met een deurhoogte tot 3.00 meter. Hierdoor ontstaat een enorme, gecertificeerde, ontwerpvrijheid voor de architect. Brandveiligheid bereik je samen in een combinatie van oplossingen die elkaar aanvullen en zo de oorzaken van branddoorslag maximaal beperken. Echter, de keten is zo sterk als de zwakste schakel.

Dit geldt voor alle toegepaste producten in het ontwerp. Een deur kan nog zo veilig zijn, als de doorvoer boven het systeemplafond dit niet is ontstaat er alsnog een probleem. Het ontwerpen van een veilig gebouw is een complex samenspel van materialen. Precies daarom werkt Alprokon Aluminium samen met partijen die veiligheid minstens zo belangrijk vinden. De adviseurs van Alprokon staan u graag te woord om te helpen met de juiste invulling van het brand- en rookveiligheid vraagstuk. Alprokon bouwt veiligheid

Meer informatie:

t 0180 - 20 55 00 sales@alprokon.com