Brandveiligheid in vijf definities

Volgens de Dikke Van Dale: brandveilig (bn.), beveiligd tegen brand, met de nodige voorzieningen tegen en bij brand uitgerust.

Brandveiligheid in vijf definities

Volgens Wikipedia: Brandveiligheid verwijst direct door naar Brandpreventie: Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Brandveiligheid in vijf definities

Volgens Joost de Vree: geen lemma voor brandveiligheid, maar wel voor brandpreventie: Brandpreventie Brandpreventie is de benaming voor elk systeem en elke activiteit om branden te vermijden en branden in te perken. Het beperken van de omvang van de brand is een uitbreiding van het begrip brandpreventie. Een extra toevoeging is veilige vluchtroutes en het vermijden en inperken van rook.

Brandveiligheid in vijf definities

Volgens het Groene Woordenboek: brandvrij [bn] • beschermd tegen brand

Brandveiligheid in vijf definities

Volgens het Kluwer Bouwkunde woordenboek Nederlands-Engels-Duits: Brandveiligheid EN: fire safety DE: Brandsicherheit (v)