BIM in 4 definities

Volgens het BIM-loket:

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model (ook wel Management). Een BIM Is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk. Een virtuele versie van bijvoorbeeld een gebouw of infrastructuur, of het proces om daartoe te komen. De kern van het BIM is een 3D-model, de geometrie. Hieraan zijn alle gegevens gekoppeld die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van het bouwwerk.

Het BIM wordt gebruikt door de partijen die bij het te realiseren bouwwerk betrokken zijn. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling informatie uit. Gegevens worden één keer ingevoerd, en zijn voor alle betrokkenen beschikbaar. In essentie vormt BIM een nieuwe manier van samenwerken tussen deze partners, waarbij het integraal beheren van informatie tijdens de complete levenscyclus van het bouwwerk centraal staat.

BIM in 4 definities

Volgens Wikipedia:

Een bouwwerkinformatiemodel, in het Engels building information model, beter bekend bij de afkorting BIM, is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de geometrie en positie van bijvoorbeeld een wand in een dergelijk model ook informatie worden toegevoegd zoals het te gebruiken bouwmateriaal (metselwerk of gewapend beton), kosten, de afmetingen van een sparing ten behoeve van een raamkozijn en het verloop van leidingwerk. De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, benodigde constructieve sterkte, specifieke aansluiting op omringende objecten, enzovoort.

BIM in 4 definities

Volgens Joost de Vree:

BIM omvat in digitale vorm o.m. het ontwerp (de geometrie), constructieonderdelen, relaties tussen de onderdelen, eigenschappen en hoeveelheden van componenten (elementen), componentenlijsten, kostenstaten en maakt een virtuele 3D-toer door het gebouw mogelijk. Zeker voor de minder technisch ingestelde opdrachtgever is een 3D-presentatie een eye-opener, omdat hij vaak geen goed beeld heeft van de gevolgen van de keuzes die genomen zijn of nog moeten worden.
Door toevoegen van de bouwvolgorde in BIM, is het aspect "tijd" aan het model in BIM toegevoegd: dit wordt een 4D-model genoemd.

BIM in 4 definities

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf:

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt het Building Information Model (BIM, of Bouwwerk Informatie Model) voor het verkrijgen van actuele, concrete en betrouwbare informatie over gebouwen in beheer. BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces geïntegreerd kunnen zijn. Primair functioneert het gebouwmodel met haar geometrische 3D-representatie van de gebouwelementen als informatiekapstok voor het koppelen van gegevens met andere informatiebronsystemen (Linked Data). Het werken met BIM is inmiddels gemeengoed in ontwerp en realisatie binnen de bouwsector en breidt zich langzaam uit naar beheer, onderhoud en exploitatie.


En volgens de dikke Van Dale, Het Groene Woordenboek en het Kluwer Bouwkunde woordenboek Nederlands – Duits – Engels?

Helaas… daarin is nog geen lemma voor BIM opgenomen.
M
aar in een volgende druk kan dat niet uitblijven.